Syssel

Fra Slektshistoriewiki
Gå til: navigasjon, søk

Et Syssel (av norr. sýsla) var et forvatningsområde ledet av en sysselmann. Ordningen ble trolig innført av kong Sverre, og var i bruk fra siste del av 1100-tallet til 1307.[1]

Sysselordningen fortrengte ordninga med lendmenn og årmenn, og sysselmannen stod som kongen sin fremste representant i området der de ivaretok de fleste offentlige forvaltningsoppgaver innenfor retts-, påtale- og politivesen, skatte- og bøteinnkreving samt militærvesen.[1]

I byene hadde sysselmannen en underlagt fehirde til hjelp i finansforvaltningen. På bygdene fikk vi et system med bondelensmenn som lokale representanter for sysselmannen.

Fram mot 1660 ble sysselordningen gradvis erstattet av et system med Len, styrt av lensmenn eller lensherrer.

Referanser

Personlige verktøy
forum
ressurser