Portal:Slekter

Fra Slektshistoriewiki
Gå til: navigasjon, søk
  rediger Slektsportalen

Slekter...

arkiv  rediger Utvalgt norsk slekt

Den norsk-danske adelige slekten Falsen nedstammer fra Falle Pedersen til Østrupgaard i Sjælland (1625–1702). Hans sønn fra ekteskapet med Elisabeth Dalhuus (1661–1725), konferanseråd, etatsråd m.m. Enevold Falsen (1686–1761) ble i 1758 adlet med navnet de Falsen. Slekten skriver nå navnet Falsen. Eidsvollsmannen, høyesterettsjustitiarius Christian Magnus Falsen (1782–1830) var oldebarn av denne Enevold de Falsen.

Les mer...

arkiv  rediger Utvalgt utenlandsk slekt

Slekten Bjelke stammer fra den svenske adelsslekten Lilliebielke som kan føres tilbake til Henrik Pehrson af «Aschom» som levde på slutten av 1300-tallet. Hans sønnesønns sønn, Henrik Nielson Svenske, bodde i Västergötland i begynnelsen av 1500-årene. Henrik Nielsons sønnesønns sønn var major Niels Henrikson Lilliebielke (f. ca. 1630).

Niels Henrikson Lilliebielkes sønnesønns sønnesønns sønner var Gustav Adolf Lilliebielke (1779–1848) - fra ham stammer en svensk gren - og Johan Henrik Lilliebielke (1788–1874) som kom til Norge i 1807 og er stamfar for den norske grenen. Han var gullsmed i Moss og fra 1813 kjøpmann og skipsreder i Porsgrunn. Hans sønn, kjøpmann og skipsreder i Porsgrunn Christian Bjelke (1825–1902), førte slekten videre.

Les mer...

  rediger Visste du at…
  rediger Adelsslekter
  rediger Norske slekter
  rediger Underprosjekter

...

  rediger Ting du kan gjøre

Du kan skrive en artikkel om en slekt som er er en rød lenke i listene ovenfor.

Personlige verktøy
forum
ressurser