Norges offentlige utredninger

Fra Slektshistoriewiki
Gå til: navigasjon, søk
(thumbnail)
NOU 2001:1 Lov om personnavn.

Norges offentlige utredninger (nn. Noregs offentlege utgreiingar), forkortet til NOU, er en grundig utredning av en sak eller et saksområde skrevet av et utvalg nedsatt av regjeringen eller et departement. En NOU danner ofte grunnlag for en melding eller proposisjon (lovforslag) fra regjeringen til Stortinget.[1]

For slektsforskere kan NOU-er være verdifulle som bakgrunnsinformasjon for temaer eller perioder man ønsker å studere nærmere, som for eksempel navneloven.

Innhold

Eksempler på relevante NOU-er

Her er en kort oversikt over NOU-er som kan være av spesiell interesse for slektsforskere. De fleste lenkene går til de skannede versjonene i Bokhylla,[2] men størsteparten, om ikke alle, finnes også på Regjeringen.no.[3] Se litteraturoversikten for fullstendig oversikt.

 • NOU 1972:34 Kommuneinndelingen i Hamar og Hedmarksbygdene
 • NOU 1973:31 Eiendomsdeling, kartforretning m.v. – utkast til lov om eiendomsdeling, kartforretning m.v. med motiver
 • NOU 1974:8 Tromsdalstindområdet – utredning nr. 1
 • NOU 1974:14 Vurdering av 21 kommunesammenslutninger
 • NOU 1975:17 Fagervolltraktene – utredning nr. 2 (inneholder en del gårdshistorie)
 • NOU 1976:55 Adopsjon og adopsjonsformidling
 • NOU 1977:16 Stormheimfeltet – utredning nr. 3
 • NOU 1977:29 Mofjellet og Svartisfeltet - utredning nr. 4
 • NOU 1980:40 Saltdalfeltene – (Saltdal-nordøst og Saltdal-sørvest): utredning nr. 6 fra Utvalget for statseiendom i Nordland og Troms
 • NOU 1980:42 Omstreiferne – deres situasjon og samfunnets hjelpetiltak for dem
 • NOU 1983:6 Stadnamn
 • NOU 1986:2 Innstilling til ny ekteskapslov – del I
 • NOU 1987:30 Innstilling til ny ekteskapslov – del II
 • NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner
 • NOU 1997:22 Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig
 • NOU 2000:32 Lov om erverv og tap av norsk statsborgerskap Statsborgerloven
 • NOU 2001:1 Lov om personnavn. Tradisjon, liberalisering og forenkling
 • NOU 2003:26 Om odels- og åsetesretten
 • NOU 2009:5 Farskap og annen morskap
 • NOU 2009:21 Adopsjon – til barnets beste En utredning om de mange ulike sidene ved adopsjon
 • NOU 2014:1 Ny arvelov
 • NOU 2014:9 Ny adopsjonslov
 • NOU 2015:7 Assimilering og motstand. Norsk politikk overfor taterne/romanifolket fra 1850 til i dag
 • NOU 2016:4 Ny kommunelov

Forut for og i tillegg til NOU

I perioden 1814 til 1934 fantes det ingen serier eller samleverk for utredninger, men den bibliografiske registreringen til stortingsbibliotekar Vilhelm Haffner (se litteraturoversikten) gir god oversikt.[4]

Fra 1935 til 1971 hadde man serien Innstillinger og betenkninger fra kongelige parlamentariske kommisjoner, departementale komitéer m.m. i 54 bind.[5] Ifølge Øivind Frisvolds Bibliotek og offentlig informasjon (2014) er det i ovennevnte samleverk noe tilfeldig hva som er kommet med, og bare utredninger med bestemte format og trykkemåte er innlemmet. Det er utarbeidet et eget register til verket utført av Vincent Johansen. Mange av utredningene er ellers å finne i Bokhylla.[6] Fra nyere tid finnes det også utredninger som ikke endte opp i NOU-serien publisert på regjeringens offisielle nettside.[7]

Generelt så registreres utredninger i nasjonalbibliografien Norsk bokfortegnelse fra 1814 og Bibliografi over Norges offentlige publikasjoner fra 1956 til 1988. Disse hjelpemidlene er ifølge Frisvold dårlig egmnet til gjenfinning av utredninger, fordi registreringen er mangelfull pga. dårlig oppfølging av avleveringsplikten og fordi registreringegn ikke angir utredningenes plass i en saksgang og mangler oppølysninger om utredningen er tatt inn i stortingsforhandlingene.

Referanser

 1. Ordbok. N (Stortinget.no), jf. NOU-ar (Regjeringen.no).
 2. Bokhylla (Nasjonalbiblioteket).
 3. NOU-ar (Regjeringen.no).
 4. Avsnittet bygger delvis på Frisvold, Øivind. Bibliotek og offentlig informasjon – en veiviser til offentlige publikasjoner, Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for arkiv-, bibliotek og informasjonsfag, utgave 17.1, januar 2014. ISBN 9788257947453.
 5. Det er viktig å merke seg at denne serien ikke må blandes sammen med Stortingets egne innstillinger, som er den aktuelle stortingskomiteens forslag til vedtak. Se Stortingets nettside om dette.
 6. Bokhylla (Nasjonalbiblioteket).
 7. Regjeringen.no.

Litteratur

NOU

Bibliografier og annet

Eksterne lenker

Personlige verktøy
forum
ressurser