Liste over digitaliserte bygdebøker – Sogn og Fjordane

Fra Slektshistoriewiki
Gå til: navigasjon, søk

Dette er en liste over digitaliserte bygdebøker for Sogn og Fjordane fylke.

Innhold

Fylket

Regioner

Nordfjord

Sogn (Indre og Ytre)

Sunnfjord

Byhistorie

Florø

Førde

Bygdehistorie

Sted Boktittel
Askvoll "Fyr det gode og væne i livet" : Holmedal ungdomslag 1896-1996
Askvoll Askvoll bygdebok. 1 : Kristendomens innføring år 996, kyrkjehusi, gravplassane, prestekallet, prestane og anna personell m.m. 1306-1963
Askvoll Askvoll bygdebok. 2 A : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969
Askvoll Askvoll bygdebok. 2 B : Folket ættarbok frå det 16. århundrad til 1969
Askvoll Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet
Askvoll Ei kulturhistorisk samling om Vilnes og kyrkja
Askvoll Sparebanken i Askvoll, 1893 - 1993 : Askvoll sparebank, 1893 - 1973 : Sunnfjord sparebank Askvoll, 1973 – 1988
Askvoll Stongfjord-albumet : Nordens første aluminiumsverk : bilete frå eit gamalt industrisamfunn
Aurland Aurdal : gnr. 12 Aurland i Sogn : gardssoge : den gamle storgarden som vart prestegard og til slutt skulegard
Aurland Aurland bygdebok fram til om lag 1920
Aurland Aurland : fra 1835-1985. 3 : Aurland bygdebok fra 1835-1985
Aurland Aurland : samling av artiklar frå Aurland. Bd. 3, Till. Bd. 1 : Glimt frå Aurlandssoga samling av artiklar frå Aurland
Aurland Aurland : samling av artiklar frå Aurland. Bd. 3, Till. 2 : Glimt frå Aurlandssoga samling av artiklar frå Aurland
Aurland Aurlandsdalen : ei kulturhistorisk vandring frå fjell til fjære
Aurland Aurland sparebank gjennom 100 år, 1883-1983
Aurland Flåmsbana : historien om en av verdens bratteste jernbaner
Aurland Gard og grend i Aurland : minne frå eit langt liv
Aurland Gardssoga for Aurland : Vassbygdi og fjellgardane
Aurland Undredal : kyrkja og bygda
Balestrand Balestrand : bygd og ætter
Balestrand Balestrand. 2 : Gards- og ættesoge gard nr. 1-34 : gardsoger 1800-1985, ættesoger 1850-1985
Balestrand Det store løftet : kraftsoge for Fjordane, Balestrand og Kvamsøy
Balestrand Hotel Mundal : 1891-1991
Balestrand Sparebanken i Balestrand : 1847-1997
Breim Breim bondelag 100 år : skipa 13. juni 1890
Breim Bygselmenn i Breim
Breim Glimt frå Breim i farne år : soger, stubbar og arbeidliv
Breim Gloppen-Breimn kommunesoga : 1838-1937
Breim Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn
Breim Soga om Gloppen og Breim. 2 : Frå om lag 1800 til vår tid
Breim Støylar i Breim
Brekke Brekke herred : ei bygdebok . 1
Bremanger "Vinden er nordvest - silden er kommet!" : ein studie av sildesalting i Kalvåg, 1945-1960
Bremanger Bremanger bygdebok. 1 : Soga fram til 1801
Bremanger Bremanger herad. 1866-1966 : eit hundreårs-skrift
Bremanger Dalsfjord og Bremanger fellesforening 1902-1992 : 90-års skrift
Bremanger Det tradisjonsrike fiskeværet Kalvåg på gudinneøya Frøya : "fiskeristation med 10-11.000 mann"
Bremanger Gamalt frå Bremanger
Bremanger Svelgen : frå gardssamfunn til moderne industristad
Davik Davik herad 1837-1937
Davik Davik kyrkje 100 år
Davik Dombestein - Steen : en slekt fra Davik - Nordfjord : lensmann Olai Steen og etterslekt
Davik Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 4 : Dei einskilde bygder Davik
Eid "Har du òg gått på Eid?" : 70 års skulesoge : 1922-1992 : frå Eids toårige gymnas til Eid vidaregåande skule
Eid Eid herad gjenom hundrad aar, 1837-1937
Eid Eid kyrkje 150 år
Eid Eid og Hornindal
Eid Jord og næring : om jordeige og næringar og samspelet mellom dei : Eid i Midtre Nordfjord 1646-1810
Eid Nordbygda ungdomslag 1895-1995
Eid Ættebok over Langelands-ætta : frå fedrane til våre dagar
Fjaler "Kjeldene fortel"
Fjaler 100 år med Flekke ungdomslag : 1896-1996
Fjaler Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet
Fjaler Fjaler helselag 1915-1990
Fjaler Fjaler Sparebank 125 år
Fjaler Kulturvandring i Dale
Fjaler Pensjonatskular i Fjaler gjennom 100 år
Flora Flora kommunale kino : først i Sogn og Fjordane : 70 år : 1922-1992
Flora Flora : kulturhistorisk vegvisar
Flora Høydalane før og no : eit bygdelagsprosjekt
Førde Førde bygdebok 1 : Gardssoge og soga om folket
Førde Førde bygdebok. 2 2 : Gardssoge og soga om folket
Gaular Bygdebok for Gaular. 1 : Frå dei eldste tider og fram til omkring 1660
Gaular Bygdebok for Gaular : - vekst innafor faste rammer. 2 : Perioden 1660-1865 - vekst innafor faste rammer
Gaular Bygdebok for Gaular : samarbeid og motsetningar. 3 : Gaular 1865-1990 samarbeid og motsetningar
Gaular Bygdebok for Gaular : Viksdalen sokn. 4 : Gardar og folk Viksdalen sokn
Gaular Bygdebok for Gaular : Sande sokn. 5 : Gardar og folk Sande sokn
Gaular Bygdebok for Gaular. 6 A : Gardar og folk Bygstad sokn
Gaular Bygdebok for Gaular. 6 B : Gardar og folk Bygstad sokn
Gaular Dalsfjordboka : frå Gaularfjellet til Bulandet
Gaular Drægebøslekta i tekst og bilder
Gaular Gaularsoga. 1 : Gardssoga for Gaular
Gaular Gaularsoga. 2
Gaular Gaularsoga. 3
Gaular Slektsbok Ole Knudsen Lien, Bygstad : hans forfedre og etterkommere
Gloppen 100 år i bygda : Sudstrands ungdomslag 1892-1992
Gloppen Apalset slekta
Gloppen Ei bru mellom fortid og framtid : Sandane ungdomslag 1896-1996
Gloppen Eit eventyr frå Aa til Aa : boka om Brødrene Aa i Nordfjord
Gloppen Gamle Gimmestad kyrkje : 1692-1992
Gloppen GEV 75 år
Gloppen Gloppen-Breimn kommunesoga : 1838-1937
Gloppen Hornmusikkforeningen Tempo 60 år
Gloppen Hyen og Nes slektar
Gloppen Korps i Gloppen i 100 år
Gloppen Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 Bolk 1 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn
Gloppen Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 2 Bolk 2 : Dei einskilde bygder Gloppen-Breimn
Gloppen Soga om Gloppen og Breim. 2 : Frå om lag 1800 til vår tid
Gulen Dei tok sin tørn : pensjonistar frå Gulen fortel
Gulen Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 1
Gulen Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 2
Gulen Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. B. 3
Gulen Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 1 (gml. utg.)
Gulen Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 2 (gml. utg.)
Gulen Gulen i gammal og ny tid : gards- og ættesoga. 3 (gml. utg.)
Hornindal Eid og Hornindal
Hornindal Hornindal herad gjenom hundrad år, 1837-1937
Hornindal Hornindal kommune 1937-1987
Hornindal Slekten Indre Svor, Hornindal
Hyllestad Hyllestad bygdebok . 1 : Soga om folket
Hyllestad Hyllestad bygdebok. 2 : Soga om folket
Hyllestad Kyrkjorne i Hyllestad i gammel og ny tid
Hyllestad Skipsverftet ved Sognefjorden
Høyanger A.S. Vadheim privatbank med avdeling Høyanger privatbank 50 år : 1910-1960
Høyanger Gamle Høyanger
Høyanger Gamle Sogn : foto og ord frå bygda Vadheim i ca. 100 år
Høyanger Gardssoga for Berge Øv : gnr 56, bruks nr 1 i Høyanger kommune
Høyanger Høyanger : utviklinga av industristaden fram til omlag 1945
Høyanger Ortnevik kyrkje 75 år
Høyanger Smeltedigelen Høyanger
Jølster Fra Jølster til Bergen : en undersøkelse av utflyttingen fra Jølster og innflyttingen til Bergen i tiden fra andre halvdel av 1600-tallet til første del av 1800-tallet
Jølster Glimt fra Jølsters fortid
Jølster Jølster : bygda og breen
Jølster Ålhus kyrkje
Jølster År og minne
Kyrkjebø Bygdebok for Kyrkjebø : gardssoga
Kyrkjebø Ættebok for Kyrkjebø. 1
Leikanger 5-årsnatta : Leikanger i krigsåra 1940-45
Leikanger Gamalt frå Leikanger herad
Leikanger Leganger'ske optegnelser for årene 1621-1665 : Erik Iversen Nordal og Iver Eriksen Legangers slektsoptegnelser fra Sogn
Leikanger Leikanger kyrkje : frå mellomalderen til idag
Leikanger Leikanger musikklag feirar 75 år : 1924-1999
Luster Dale kyrkje 750 år
Luster Ein kommune - ein bank
Luster Erikgarden på Råum
Luster Erik Venjum : sognebonde og lesarhovding
Luster Fortun : bygda og krafta
Luster Gards- og ættesoge for Luster kommune. 4 : Gaupne sokn
Luster Gards- og ættesoge for Luster kommune. 5 : Jostedal sokn
Luster Hafslo : bygd og ætter
Luster Livdtun skule 75 år : 1914-1989
Luster Luster : bygd og ætter
Luster Luster : fram til år 600 : hvem er vi og hvor kommer vi fra?
Luster Luster : fra pest til hungersnød : 1600 tallet
Luster Luster i mellomalderen
Luster Luster i perioden 1700-1749 : saken mot Skule
Luster Lustrafjell : om fjell og fjellfolk i Luster
Luster Lyster sanatorium 1902 - 2den november – 1927
Luster Segn og soga
Luster Soga om Gaupne
Lærdal Leirdølernes Saga, eller Leirdalske Kompagnies Historie fra 1801-1817
Lærdal Lærdal
Lærdal Lærdal bygdebok : Borgund sokn. 1 : Heim og ætt Borgund sokn
Lærdal Lærdal bygdebok. 2 : Heim og ætt Tønjum sokn : Galdane-Bø
Lærdal Lærdal bygdebok. 3 : Heim og ætt Tønjum og Hauge sokn : Grøto - Hunderi
Lærdal Lærdal og Borgund : bygd og ætter
Lærdal Øyeslekten fra Lærdal : slektsregister
Lærdalsøren Hauge kyrkje på Lærdalsøyri 100 år : 1869-1969
Lærdalsøren Lærdalsøren : et centrum for gammel bygningsskik paa Vestlandet
Naustdal Korsongen i Naustdal 1880-1990
Naustdal Natur og kultur i Naustdal
Naustdal Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 2 : gnr. 100-153
Naustdal Naustdal bygdebok : gards- og ættesoge. B. 3 : Allmennsoge
Naustdal Naustdal kyrkje 1891-1991
Naustdal Slåttar og spelemenn i gamle Naustdal
Naustdal Søndfjords ungdomsskole : Naustdal - Solvang : 1894-1912
Selje Albanuskirken på Selja : klosterkirke eller bispekirke?
Selje Gjennom 75 år : Selje sparebank
Selje Klosteret på Selja
Selje Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy
Selje Nordfjord fraa gamle dagar til no : bygdene og bygdesamfunnet. Del 2 5 1 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy Selje og Vågsøy bygdene og bygdesamfunnet
Selje Selja : heilag stad i 1000 år
Selje Selja : kulturhistorisk handbok
Selje Selje kloster
Sogndal "Næste skolemøde besluttedes afholdt" : lagssoge for Sogndal lærarlag 1889-1989
Sogndal 150-årsjubileum for Sogndal postkontor
Sogndal Bondeslekt fra Sogndal i Sogn : ahnetavle
Sogndal Ei utvandrarsoge frå Sogndal
Sogndal Sogndal bygdebok. 1 : Allmenn bygdesoge ; Tida før 1800
Sogndal Sogndals folkehøgskule i 35 aar
Sogndal Sogndal folkehøgskule i 100 år : 1871-1971
Sogndal Sogndalsfjøra : nokre drag frå Fjøra si soge
Sogndal Sogndal songlag gjennom 100 år : 1879-1979
Sogndal Sogndal sparebank i 100 år : 1841 - 10. juli – 1941
Sogndal Stedje kyrkje : Sogndal : 100 år : 1867-1967
Solund Solund : gards- og ættesoge til 1980. 1
Solund Solund : gards- og ættesoge til 1980. 2
Stryn, Innvik Garden Sølvberg og folk som har røter der
Stryn, Innvik Innvik : eit prestegjeld gjennom 200 år : ein sparebank gjennom 100 år
Stryn, Innvik Innvik ullvarefabrikk 100 år
Stryn, Innvik Kirkebok for presten i Innvik. 3 : Fødte i Indvigens prestegjeld 1844-1899
Stryn, Innvik Liv og lagnad i eit sokn : Nedstryn kyrkje 125 år
Stryn, Innvik Lodalen - fager og fårleg
Stryn, Innvik Loen Idrettslag 1942-1992
Stryn, Innvik Loen kyrkje 150 år : 1838-1988
Stryn, Innvik Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 3 1 : Dei einskilde bygder Innvik - Stryn Bygdeskipnad og bygdesoga
Stryn, Innvik Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 3 2 : Dei einskilde bygder Innvik – Stryn
Stryn, Innvik Oppstryn ungdomslag 100 år
Stryn, Innvik Strynefjellsvegen 100 år
Stryn, Innvik Stryn energi AS 1920-2000 : med kraftverk og selskap frå 1893
Stryn, Innvik Stryn - Nordfjord, Sogn og Fjordane fylke
Stryn, Innvik Stryn turn & idrettslag : 100 år : 1898-1998
Stryn, Innvik Tre kvinner - og ein gard
Svanøy Svanøen i Søndfjord : billeder fra gamle dage
Svanøy Svanøy hovedgård : historien om et impulssentrum
Undredal Undredal : kyrkja og bygda
Vik "Til jordbrugets ophjælp" : ei reise i soga til meieriet i Vik gjennom 100 år
Vik "For fridom og framsteg" : med Vik ungdomslag i 100 år : 1898-1998
Vik Biletbok frå Vik
Vik Biletbok frå Vik II
Vik Biletbok frå Vik III
Vik Bygdabok for Vik i Sogn. 2
Vik Handel i Vik
Vik Vik idrettslag 1905-1992
Vik Vik sparebank : 150 år 1846-1996 : : ein 150-årig støttespelar i teneste for bygda og bygdefolket
Vågsøy Blaalid slip & mek. verksted AS : godt utført arbeid i 75 år
Vågsøy Nordfjord fraa gamle dagar til no. Del 2 5 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy
Vågsøy Nordfjord fraa gamle dagar til no : bygdene og bygdesamfunnet. Del 2 5 1 : Dei einskilde bygder Selje, Sør- og Nord-Vågsøy Selje og Vågsøy bygdene og bygdesamfunnet
Årdal Bygdebok for Årdal. 2 : Kulturbandet / skriftstyrar: Dagfinn Krossen ; utgjeven av Årdal kommune
Årdal Stadnamn i Årdal i Sogn
Årdal Årdal i Sogn : bygd og ætter
Årdal Årdal kobberverk : en industribedrift i et før-industrielt samfunn 1708-1734
Årdal Årdal kommune i dag : ei materialsamling med tilføre av 100-årsjubileet
Årdal Årdal kyrkje 100 år : 1867-1967
Årdal Årdal : verket og bygda 1947-1997


Landsoversikt

Personlige verktøy
forum
ressurser