Hope Jahren (norske aner)

Fra Slektshistoriewiki
Gå til: navigasjon, søk
(thumbnail)
Portrett av Hope Jahren, UiO, 2016.

Anne Hope Jahren, f. Austin, Minnesota 27. september 1969, er en amerikansk professor i geologi med geobiologi som spesialområde. Den norskættede geologen jobber som Wilson-professor på CEED (Senter for Jordens utvikling og dynamikk) ved Institutt for geofag på Universitetet i Oslo og er kjent for sin forskning på fossilert planteliv. Hennes arbeid har resultert i minst 70 studier publisert i en rekke fagtidsskrift, noe som også har gitt henne en plattform til å ta opp andre temaer, som seksuell trakassering og diskriminering innen det naturvitenskapelige miljø.[1] Gjennom bloggen,[2] kronikker og selvbiografien Lab Girl,[3] som har høstet positive kritikker,[4] har hun brukt sin innflytelse til å problematisere en kultur som har fått mange kvinner til å flykte fra fagfeltet som hun elsker.[5]

Innhold

Utdannelse og yrkesvei

Jahren startet sin utdannelse ved University of Minnesota, Minneapolis og gikk ut med en BA cum laude i geologi i 1991. Hun studerte deretter jordbunnslære ved University of California, Berkeley og oppnådde graden Ph.D. i 1996. Etter doktorgraden jobbet hun som postdoktor med forskning i mioljøvermnstudier på Berkeley sommeren 1996 før hun ble førsteamanuensis (am. assistant professor) i geokjemi ved Georgia Tech 1996–1999. Deretter førsteamanuensis i geobiologi ved John Hopkins University 1999–2003, dosent (am. associate professor) samme sted 2003–2006, professor (i fast stilling, am. with Tenure) samme sted fra 2006 til 2008, deretter professor i fast stilling ved School of Ocean and Earth Science and Technology, University of Hawaii fra 2008 til 2016.[6] Fra høsten 2016 er Jahren forsker (Wilson Professor på CEED) ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk, Institutt for geofag, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.[7]

Jahren har tre ganger fått utmerkelser gjennom Fulbright-programmet: I 1992 for arbeid i geologi i Norge, i 2003 for miljøvitenskapelig arbeid i Danmark og i 2010 for arbeid i arktisk vitenskap i Norge. I 2001 vant Jahren Donath-medaljen utdelt av The Geological Society of America. I 2005 fikk hun Macelwane-medaljen og ble dermed den første kvinnen og fjerde i alt som hadde vunnet både Donath-medaljen og Macelwane-medaljen. I 2006 kom Jahren på listen «Brilliant 10» for vitenskapsmenn- og kvinner i magasinet Popular Science. I 2013 ble hun «Leopold Fellow» (en slags stipendiat) ved Stanford University sitt Stanford Woods Institute for the Environment med temaet landbruk/havbruk og klimaemdring.[8] I 2016 kom hun med på Time Magazines liste[9] over «Verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker».[10]

Norske aner

Hope Jahren har to oldeforeldre som var norske.[11] I artikkelen «My Family, My Science. One girl’s scientific coming of age» fra 2016[12] skriver hun at «My great-grandparents, like practically everybody else’s in that town, had come to Minnesota as part of a mass emigration from Norway that began in about 1880. And like everybody else in my hometown, this is pretty much all that I knew about my ancestors.» Artikkelen er identisk med kapittel 1 i boken Lab Girl fra 2016.[13] Det står ikke mer om anene i boken, og verken foreldrene eller andre slektninger er nevnt med navn. Jahren har besøkt Norge flere ganger i forbindelse med forskningsarbeid og har også bodd der ett år (2006) sammen med ektemannen og sønnen.[14] Hun omtaler oppholdet i svært positive ordlag og skriver at hun elsket å snakke norsk, «which is a terse language in which every word counts double and the whole meaning can turn on the lilt of just one vowel».[15]

Hope Jahren (fullstendig navn Anne Hope Florine Jahren)[16] er eneste datter og den yngste av fire barn til Charles Edward Jahren (1923–) og Ida Mae Jahren, f. Guild (1931–).[17] Foreldrene giftet seg i 1953.[18] Hopes mor var datter av Clarence Guild and Esther Guild. f. Corwin.[19]

Charles Edward Jahren, som jobbet som lærer i fysikk og geovitenskap ved et lokalt college i Austin i hele 42 år,[20] var født i Austin, Minnesota 19. desember 1923[21] som eneste barn til Edward Theodore Jahren (1887–1974)[22] og Maud F. Jahren, f. Harden (1881–1941).[23],[24],[25] Edward T. Jahren døde 10. juni 1974[26] og er gravlagt på Oakwood Cemetery i Austin, Minnesota sammen med kona, foreldrene og flere søsken.[27]

Edward T. Jahren var sønn av Haakon Olsen Jahren (1854–1927) og Mary (Marit) Syversen Jahren, f. Hegge (1860?–1929).[28] Ifølge folketellingen 1920 jobbet Haakon som leverandør (drenering) og var bosatt i 128, W. Maple Street i Austin, Minnesota sammen med døtrene Annette og Corinne.[29] Haakon og Mary giftet seg i First Lutheran Church i Blooming Prairie, Minnesota 25. eller 26. november 1880.[30] Haakon er da oppgitt som ungkar, 26 år og fra Hurum, mens Mary er 21 år og fra Valdres. Det skulle da tyde på fødselsår hhv. 1854 og 1859.

I 1900 var familien bosatt i Austin, Minnesota[31] og bestod av Haakon O. Jahren, f. juni 1852, Mary Jahren, f. mars 1862, Annette O. Jahren, f. februar 1882, Carl W. Jahren, f. november 1883, Edward T. Jahren, f. oktober 1887, Helen M. Jahren, f. oktober 1892 og Mildred C. Jahren, f. august 1898. Her var immigrasjonsåret for Haakon og Mary oppgitt å være hhv. 1871 og 1863, mens det i folketellingen 1920 var hhv. 1873 og 1861. I sistnevnte folketelling var alderen hhv. 65 år (dvs. f. 1855) og 59 år (dvs. f. ca. 1861). Mildred var i folketellingen 1920 oppført med navnet Corinne, hennes andre dåpsnavn. Datoene er uansett innenfor den normale feilmargin, og informasjonen gitt ved ekteskapsinngåelsen og folketellingene 1900 og 1920 gir liten tvil om at det dreier seg om samme familie. Fødselsåret på Haakon O. Jahrens gravsten, 1854, støtter også opp om dette.[32]

Man kan for øvrig finne to av barnas dåpsoppføringer, dog med noe ulik navnerekkefølge enn i folketellingen 1900: Ovidia Annette, f. 16. februar 1882,[33] og Carl Wilhelm, f. 25. november 1883.[34] Samme Carl, nå oppgitt som Charles Jahren, 15 år, ble konfirmert i St. Olaf Lutheran Church, Austin 12 juni 1898.[35]

I folketellingen 1880,[36] dvs. forut for ekteskapsinngåelsen, var H.O. Jahren bosatt i Austin og oppgitt å være født i 1855 og enslig og jobbet som gårdsmaskinforhandler (farm machine dealer).

Emigrantprotokollen er sammen med ekteskapsinngåelsen 1880 en konklusiv kilde som kobler den Austin-bosatte Haakon O. Jahren til Hurum, da den blant annet bekrefter informasjonen fra folketellingen 1920. Emigranter over Kristiania[37] forteller at handelsbetjent Haakon Jahren, 19 år, forlot Norge 9. mai 1873 med Winnebago, Minnesota som reisemål. Han reiste da sammen med lillesøsteren Anna.[38]

I ministerialboken for Hurum 1854 finner man Haakon, f. 8. juni 1854, døpt 17. september 1854,[39] sønn av gaardmand Ole Pedersen Jahren og Anne Helene Ingebriktsdatter.[40]

I folketellingen 1865[41] var Ole Pedersen Jahren på Jahren øvre[42] i Hurum oppgitt å være 49 år, f. Røyken, gårdbruker og selveier og gift på nytt med Marie Toresen, 25 år.[43] Anne Helene Ingebriktsdatter døde på Jahren 5. mars 1864 av tæring og ble begravet 12. mars 1864.[44] Ole Pedersen Jahren giftet seg på ny i Kongsberg 12. oktober 1865 med Helle Marie Pauline Katrine Thoresen.[45] I vielsesprotokollen var Ole oppgitt å være født i Hurum 20. februar 1818 og navnet på hans far var gaardmand Peder Olsen Grimsrud, mens bruden var født på Kongsberg 22. november 1844 og hennes far var --- Jørgen Christian (?) Thoresen.

Følgende barn fra første ekteskap var oppgitt:

 • Gustav Olsen, 21. år, f. Hurums Prgj., matros.[46]
 • Konrad Olsen, 19. år, f. Hurums Prgj., matros.[47]
 • Otillia Olsdatter, 18. år, f. Hurums Prgj.[48]
 • Adolf Olsen, 16. år, f. Hurums Prgj., matros.[49]
 • Gunhilde Olsdatter, 14. år, f. Hurums Prgj.[50]
 • Hakon Olsen, 12. år, f. Hurums Prgj.[51]
 • Anna Olsdatter, 9. år, f. Hurums Prgj.[52]
 • Helga Olsdatter, 6. år, f. Hurums Prgj.[53]

Det kan legges til at i 1910 var en Adolph O. Jahren, 60 år, immigrasjonsår 1860, bosatt i Prospect, Kansas, og gift med Lou B. Jahren.[54] Dette er etter alt å dømme en bror av Haakon O. Jahren. I folketellingen 1900[55] var A.O. Jahren, født juli 1850 i Norge og gift 1883 med Lou B. Jahren, f. Missouri mars 1864, bosatt i Kansas City, Missouri, og med datteren Helena Jahren, f. februar 1884 i Missouri. i 1920 var ekteparet Adolph og Lou Jahren bosatt i Tucson, Arizona.[56] Senere forskning vil vise om ev. andre søsken av Haakon også reiste til USA. En Conrad O. Jahren dukker for eksempel også opp i flere folketellinger. [Informasjon om sidegrenene vil etter hvert bli flyttet til en egen slektsartikkel om Jahren-familien.]

I Hurums historie, bind 2,[57] fortelles det om Ole Pedersen Jahren at han fra 1862 eide den såkalte «Jaren-skonnerten», som trolig dreide seg om «Ovidia Helene», som ble bygd i 1853. I 1863 ble Ole P. Jahren saksøkt av skipsfører Andreas Eriksen fordi Jahren hadde hyret ham som skipper på «Ovidia Helene», men senere hadde foretrukket å beholde den som til da hadde vært skipsfører. Jahren ble dømt til å yte Eriksen erstatning for de tap han hadde hatt. Kilden forteller at familien i tillegg til gårdsdriften hadde nær tilknytning til sjøen. Tre av sønnene var jf. folketellingen 1865 matroser.

Diskusjonsfora, nyhetsgrupper

Bibliografi i utvalg

Referanser

 1. Foruten selvbiografien er artikkelen «She Wanted to Do Her Research. He Wanted to Talk ‘Feelings.’», Nytimes.com 24. mars 2016, representativ.
 2. #HOPEJAHRENSURECANWRITE.
 3. Jahre, Hope. Lab Girl. New York: Alfred A. Knopf, 2016.
 4. Se for eksempel Green, Lucie. «Lab Girl: A Story of Trees, Science and Love by Hope Jahren – review», Theguardian.com 24. april 2016 og Kakutani, Michiko. «Review: ‘Lab Girl,’ Hope Jahren’s Road Map to the Secret Life of Plants», Nytimes-com 28. mars 2016.
 5. Innledningen bygger på artikkelen «Hope Jahren. Science's great communicator» i Time 2.–9. mai 2016 s. 25 skrevet av Siobhan O'Connor (elektronisk versjon 21. april 2016), samt Jahren, Hope. «My Family, My Science. One girl’s scientific coming of age», Nautilus 3. mars 2016.
 6. Jf. Hope Jahrens CV (oppdatert 2013?).
 7. Hope Jahren, Universitetet i Oslo.
 8. Fellows Directory, Leopold Leadership Program (sist besøkt 1. mai 2016).
 9. Hope Jahren.
 10. Dette avsnittet bygger på Hope Jahrens CV (oppdatert 2013?), hvis ikke annet er nevnt.
 11. Selv om Hope Jahren er et kjent navn innen sitt fagfelt og gjennom bloggskriving og bokutgivelse, er hun langt fra en offentlig person på linje med andre norskamerikanere som er opplistet eller omtalt på Slektshistoriewiki. Hun har i e-post til wikiadministrasjonen 2. mai 2016 sagt ja til at vi kan presentere hennes norske aner i denne artikkelen.
 12. Jahren, Hope. «My Family, My Science. One girl’s scientific coming of age», Nautilus 3. mars 2016.
 13. Jahren, Hope. Lab Girl. New York: Alfred A. Knopf, 2016, s. 5 (Loc. 173, Kindle-utgaven).
 14. Jahren: 2016, s. 226, 231–232 (Kindle-utgaven Loc 3436, 3520, 3522).
 15. Jahren: 2016, s. 232 (Kindle-utgaven Loc 3523).
 16. Minnesota Department of Health. Minnesota Birth Index, 1935-2002 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2004, jf. Jahren: 2016, s. 3–4 (Kindle-utgaven Loc 153–158).
 17. Ancestry.com. Web: Minnesota, Birth Index, 1900-1934 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015.
 18. Jahren: 2016, s. 4 (Kindle-utgaven Loc 158).
 19. Jf. nekrologen til Hopes onkel Lawrence Wayne Gild (1933–2014), Clasen-Jordan Mortuary (sist besøkt 2. mai 2016). Ifølge Jahrens selvbiografi s. 6 (Kindle-utgaven Loc 178) hadde moren flere enn 10 søsken.
 20. Jahren: 2016, s. 1 (KIndle-utgaven Loc 117).
 21. Ancestry.com. Web: Minnesota, Birth Index, 1900-1934 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015.
 22. Findagrave.com, id. 22201404.
 23. Findagrave.com, id. 22201369.
 24. Year: 1930; Census Place: Austin, Mower, Minnesota; Roll: 1108; Page: 16A; Enumeration District: 0006; Image: 761.0; FHL microfilm: 2340843.
 25. Year: 1940; Census Place: Austin, Mower, Minnesota; Roll: T627_1940; Page: 2A; Enumeration District: 50-7B.
 26. Ancestry.com. Minnesota, Death Index, 1908-2002 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2001.
 27. Findagrave.com, id. 22201404, sammen med kona Maud (1881–1941), foreldrene Haakon Jahren (1854–1927) og Mary Jahren, f. Hegge (1860?–1929), søsteren Annette O. Jahren (1882–1973), broren Charles William Jahren (1883–1906) og søsteren Corinne Mildred Jahren (1898–1949), jf. Findagrave.com, jf. også folketellingen 1900 (Year: 1900; Census Place: Austin Ward 2, Mower, Minnesota; Roll: 776; Page: 15A; Enumeration District: 0082; FHL microfilm: 1240776)
 28. Ancestry.com. U.S., Social Security Applications and Claims Index, 1936-2007 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015.
 29. Year: 1920; Census Place: Austin Ward 2, Mower, Minnesota; Roll: T625_846; Page: 11B; Enumeration District: 80; Image: 681.
 30. På Ancestry.com er datoen transkribert til 25. november, men det kan også leses som 26. november.
 31. Year: 1900; Census Place: Austin Ward 2, Mower, Minnesota; Roll: 776; Page: 15A; Enumeration District: 0082; FHL microfilm: 1240776. På Ancestry.com er Haakons navn transkribert til Hawkins.
 32. Jf. Findagrave.com, id. 22201217. Det bemerkes at på gravstenen står det faktisk Haakan O. Jahren.
 33. Døpt i St. Olaf Lutheran Church, Austin, Minnesota: Ancestry.com. U.S., Evangelical Lutheran Church of America, Records, 1875-1940 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015. Morens pikenavn Syvertsen.
 34. Døpt i St. Olaf Lutheran Church, Austin, Minnesota: Ancestry.com. U.S., Evangelical Lutheran Church of America, Records, 1875-1940 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015.
 35. Ancestry.com. U.S., Evangelical Lutheran Church of America, Records, 1875-1940 [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2015.
 36. Year: 1880; Census Place: Austin, Mower, Minnesota; Roll: 626; Family History Film: 1254626; Page: 598A; Enumeration District: 172; Image: 0925.
 37. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, id. pe00000000924754.
 38. Emigranter over Kristiania 1871-1930, redigert utgave, id. pe00000000924756.
 39. Buskerud, Vestfold fylke, Hurum, Strømm, Svelvik i Hurum, Ministerialbok nr. 11 (1847-1860), Fødte og døpte 1854, s. 89, nr. 128.
 40. Takk til Else B. Rustad og Espen Tjernshaugen, som i debatten #1854 Hakon Olsen (Jahren?), Hurum, 1854 (tema opprettet 30. april 2016 i Digitalarkivets forum Tyding av skannede kilder), har bidratt med tyding og tilleggsopplysninger til stor hjelp i dette avsnittet av artikkelen.
 41. Folketellingen 1865, id. pf01038094001201.
 42. Det aktuelle bruket er gnr. 27, bnr. 7, som er det sørligste av de tre brukene på Jaren øvre.
 43. Folketellingen 1865, id. pf01038094001202].
 44. Buskerud fylke, Hurum i Hurum, Ministerialbok nr. 12 (1861-1875), Døde og begravede 1864, s. 201, nr. 10.
 45. Buskerud fylke, Kongsberg i Kongsberg, Ministerialbok nr. I 10 (1859-1875), Viede 1866, s. 223, nr. 12.
 46. Folketellingen 1865, id. pf01038094001203.
 47. Folketellingen 1865, id. pf01038094001204.
 48. Folketellingen 1865, id. pf01038094001207.
 49. Folketellingen 1865, id. pf01038094001205.
 50. Folketellingen 1865, id. pf01038094001208.
 51. Folketellingen 1865, id. pf01038094001206.
 52. Folketellingen 1865, id. pf01038094001209.
 53. Folketellingen 1865, id. pf01038094001210.
 54. Year: 1910; Census Place: Prospect, Butler, Kansas; Roll: T624_433; Page: 6A; Enumeration District: 0022; FHL microfilm: 1374446.
 55. Year: 1900; Census Place: Kansas City Ward 9, Jackson, Missouri; Roll: 863; Page: 3B; Enumeration District: 0087; FHL microfilm: 1240863.
 56. Year: 1920; Census Place: Tucson Ward 1, Pima, Arizona; Roll: T625_50; Page: 4A; Enumeration District: 98; Image: 894.
 57. Eier, Sigfred L. (1901-1973) (1969). Hurums historie, s. 82–83. Hurum bygdeboknemnd, Hurum..

Litteratur

Media

 • Lindmo, NRK 9. september 2017: Hope Jahren var gjest i TV-programmet «Lindmo» lørdag 9. september 2017.

Eksterne lenker

Personlige verktøy
forum
ressurser