Granum (gård i Fluberg sogn)

Fra Slektshistoriewiki
Gå til: navigasjon, søk
Granum
I kårhuset, oppført i empirestil, ble det drevet landhandelfram til 1915. Foto: Grete Singstad Paulsen
I kårhuset, oppført i empirestil, ble det drevet landhandel
fram til 1915.
Lokalisering
OmrådeFluberg
KommuneSøndre Land
FylkeOppland
Historiske fakta
Gårdsnr27
Bruksnr1
Oluf Rygh Norske Gaardnavne
Bind4
Side184
(thumbnail)
Låven på Granum ble oppført tidlig på 1800-tallet.

Gården Granum ligger på østsiden av Randsfjorden i Fluberg sogn, rett vest, opp på åskanten, for Fluberg kirke. I jordebøkene fra 1615–16 og 1624–25 oppføres Joen Grannem som eier av 1 hud og 5 skinn i gården og 10 skinn i gården Mustad i Vardal. Ved koppskattmanntallet 1645–46 betalte han skatt av én sønn og fire tjenestejenter. Landkommisjonen av 1661 opplyser at gårdens totale skyld var på 2 huder og 6 skilling. Oppsitteren Torgrim eide 1 hud og 8 skinn, Iver Nerby 4 skinn, Kronen 2 skilling, som fulgte Jørgen Phillipsen for pant, Hov kirke 2 skilling og Haugs kirke i Vardal 2 skilling. Engelandet Throndsledt skyldte 2 skinn til Guttorm Bratt. Gården hadde bekkekvern og man kunne så fem tønner.

Manntallet 1666 opplyser at oppsitteren het Torgim Joensen, 58 år. Han hadde tre sønner, Joen Torgrimsen, 7 år, Lauridtz Torgrimsen, 4 år og Ole Torgrimsen, 1 år. 32 år gamle, og enøyde, Gunder Olsen var tjenstedreng. Gården var halvgård og hadde en skyld på 2 huder og 6 skilling.[1] Enken Birgitte Granum lot i 1680 opplese et odelskjøtebrev for retten på 4 skinn i Granum, utstedt av Laurits Iverssøn på Nerby. Det ble gitt 20 rdlr. for parten.

60 år gamle Hans Tostensen var bonde og gårdbeboer på Granum ved folketellingen 1801. Han var i sitt 1. ekteskap med Marte Pedersdatter, 47 år, og de hadde åtte hjemmeboende barn i alderen 6–26 år. De hadde tjenestejente med ei fire år gammel datter. Gården hadde fire husmannsplasser med til sammen 21 beboere.[2]

Lensmann Hans Christian Nimb (1748–1824) overtok hele gården i 1804 for 4000 rdlr. Lensmann Nimb var gift med Maria Gundersdatter Furu (1758–1823). Etterslekt av disse to eier i dag gården Granum (2014).

På gården finnes restene etter en bunker, bygget og brukt av tyskerne i årene 1942–1945. Dette er en av de få bunkersene som finnes i Innlandet.


O. Rygh: Norske Gaardnavne: 27. Granum. Udt. gra:2nómm. -- Granim 1592. Grannim 1604.1/1. Granumb 1669. Granum 1723.1/2. Graneimr, Sammensætning af heimr m. (Indl. S. 53 f.) med grǫn f., Gran (Indl. S. 52). -- Samme Navn GN. 27, hvortil mulig de ældste af Citaterne høre. (NG. Mscr.).

Referanser

Litteratur

Personlige verktøy
forum
ressurser