| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Militærbiografier

Sist ajourført:
11.02.2010

Anker, Karl Johan: Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for noen nogen tid i den norske armè ansatte GENERALPERSONER 1628-1885

Ovenstad, Olai: Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814

Sandberg, J.: Kvinner gift med offiserer i den norske hær 1628-1814 - supplementn til Olai Ovenstads militær-biografier

 


 

KILDER OG ARTIKLER

ovenstad

Stabsfanejunker Olai Ovenstad (1870-1953)

Olai Ovenstad (1948):

"Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 181
4" (Norsk Slektshistorisk Forening 1948)

Skannet av Håvard Blom og Lars Ove Wangensteen 2009. Tilrettelagt som ebøker 2010 av Carsten Berg Høgenhoff

BIND 1 A-H (ebok)

BIND 2 I-Ø samt Tillegg bind I og kilderegister (ebok)

Aa er sortert foran A i bind I.

J. SANDBERG (1961):

Kvinner gift med offiserer i den norske hær 1628-1814 (ebok) (Oslo 1961) - med referanser til Olai Ovenstads "Militærbiografier" (se over)

Skannet og tilrettelagt som ebok av Carsten Berg Høgenhoff (2010)


Olai Ovenstads to bind med militærbiografier 1628-1814 inneholder rundt 9000 kvinnenavn. Offiserene er ordnet alfabetisk, mens kvinnene er nevnt i sammenheng med mennene og ikke indeksert på noen måte. I 1961 utgav Johannes Sandberg jr. dette registeret over kvinnene som er omtalt hos Ovenstad, etter at Johannes Sandberg sr. nær hadde fullført registeret ved sin død tidligere samme år.

Kvinnene er ført både på pikenavn og ektemannens etternavn.

Mannen det vises til er selvsagt alfabetisk søkbar hos Ovenstad bare hvis han er offiser. Muligheten for å finne frem til sivile ektemenn det er vist til, er til en viss grad avhjulpet ved at ebøkene på genealogi.no er OCR-behandlet og derfor søkbare i den grad OCR-skanningen er korrekt.

Som hos Ovenstad er Aa sortert foran A. Det anbefales å lese innledningen før registeret tas i bruk.

CARL JOHAN ANKER (1885):

Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for noen nogen tid i den norske armè ansatte GENERALPERSONER 1628-1885


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005