Diverse slektsmateriale

Her publiseres en rekke forskjellige artikler og kildeavskrifter, men dere finner mer spesifikke emner under egne punkter i menyen (Folk på vidvanke (Strays), Fangeprotokoller, Lakuner, Tore Vigerusts materiale osv.)

 

Om medlemsbladet "Norsk slektshistorisk tidsskrift"

Forfatter og innholdsregister for NST bind 1-43
Søkbart navne-register for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bd 1-36
Søkbart navne-register for Norsk Slektshistorisk Tidsskrift bd 37-41

Om medlemsbladet "Genealogen"

Innhold siste utgave
Innholdsliste tidligere hefter
Søkbart navneregister 1987-2009
Heftene fra 1987-1999 er tilgjengelige for alle. Klikk her for liste og lenker.
Et eksempel på en artikkel fra 2012:
Ole Bjørn Darrud: Olav den Hellige Haraldssons fødested - en kildedrøfting, særtrykk fra Genealogen 1-2012

Seglutgaven - oppdateringer på nett

Et eget Prosjekt for tilleggskommentarer og annet som utfyller boken Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 (Oslo, 2010).

Adelskilder

Adressebøker

Agderdokumenter i avskrift

Riksarkivet, seksjon for kildeutgivelser har skrevet av en rekke diplomer som bl.a. finnes på Kildeskrift i RA. For Agderfylkenes vedkommende finnes det en samling av kopier på Statsarkivet i Kristiansand, på lesesalen. Kristian Fjeldsgård har fotografert en stor del av disse avskriftene, som etter avtale med Statsarkivet i Kristiansand fortløpende gjøres tilgjengelig på genealogi.no fra desember 2009.

Bybefolkning

Dødsfall i Norge

Folk på landsbygda etter år 1600

Folk i middelalderen og på 1500-tallet

Hougens sigiller og diplomer

Engebret Hougens sigiller fra middelalder og fremover samt diplomer fra Bø i Follebu
Av Rune Nedrud og Lars Ove Wangensteen [november 2009]

Norges Statskalender

Oslo-/Aker-kilder

Prestehistorie

Bastian Svendsens arkiv over norske prester - utdrag av samlingen i originalkort, og noe avskrifter av prestebiografier.

Våpenbøker

Håndskrevne manuskript fra 1600-tallet med norsk og til dels utenlandsk heraldikk fra diverse perioder, fotografert av Tore Vigerust (1955-2010) fra midt på 1990-tallet og frem til 2010. Bildene omfatter Rostgaard, Urne og Ulfstand, og er bearbeidet for nettpublisering av Carsten Berg Høgenhoff og Anne Grandt. Prosjektet ble påbegynt som flipbøker før Vigerusts gikk bort høsten 2010, og fortsatt etter hans død.