Opphør av samarbeidsavtalen med DIS-Norge

Publisert: 31.03.2012

Norsk Slektshistorisk Forening sier opp samarbeidsavtalen med DIS-Norge av økonomiske årsaker. Avtalen om felles kontoradministrasjon opphører som en følge av dette. Det medfører blant annet nytt telefonnummer og nye åpningstider i biblioteket. 

NSF har i mange år hatt deltidsansatt sekretær. Etter at NSF og DIS-Norge fikk felles administrasjon i 2009 har DIS-Norge hatt arbeidsgiveransvaret for de ansatte, og NSF har betalt DIS-Norge for sekretærarbeidet.

 

Innsparingene kommer ved at de betalte tjenestene blir utført gjennom frivillig innsats. NSF budsjetterer med overskudd i 2012.

 

Tilbudet til medlemmer som har besøkt vårt bibliotek i Øvre Slottsgate 2B vil bli noe redusert, men vi vil fremdeles holde åpent bibliotek to ganger pr. uke. Vi beklager reduksjonen i åpningstid.

 

Nye åpningstider
Fra 10. april vil biblioteket holdes stengt på dagtid. Med mindre flere frivillige melder seg som biblioteksvakt, vil åpningstiden være torsdager kl. 17 – 20 og lørdager kl. 10 – 14.

 

Nytt telefonnummer
NSF får nytt telefonnummer: 47 77 06 77. Telefontiden blir kl. 10 – 14 mandag til lørdag, samt kl. 17 -20 på torsdager.

 

Bestillinger
Bestilling av bøker, hefter og øvrig materiell vil foregå på samme måte som tidligere.

 

NSF ønsker din e-postadresse!
Vi ønsker å kommunisere mer med deg som medlem, og vi ber deg derfor om å sende e-postadresse, navn og medlemsnummer til kontor@genealogi.no

Kommentarer