innhold

Forslag til plassering av ulike poster fra gammelt nettsted under nye menypunkter

 

Oslo, 25. november 2010

 

 

NST

 • Hoveside om NST

 • Navnergister

 • Annonsebestilling

 • Pdf med de eldste årgangene (1927-1947?, lengre) åpent for alle

 • Pdf med nyere årganger (fra 1948, eller ti siste år...) tilgjengelig for medlemmer

 

GENEALOGEN

 • Hovedside om Genealogen

 • Navneregister

 • Annonsebestilling

 • Pdf med alle numrene (også lenket fra Litteratur)

 •  

Dette ligger på genealogi.no i dag. Det bør vurderes hva som evt kan inngå under Ressurser, men generelt skal alt ny-utgis som pdf/inngå i de vanlige Genealogen-pdf'ene:

http://www.genealogi.no/Genealogen/Artikler/Felles_samlende_slektsforskerdag_Vigerust05.htm

 

FOR MEDLEMMER

 

KILDER

 

LITTERATUR

 • Studenterne ved Københavns Universitet 1479-1602

http://www.genealogi.no/kilder/studentmatrikler/index.htm

 

 

RESSURSER

- INTERNE RESSURSER

http://www.genealogi.no/kilder/heidal1661_1684.html

 • Diplom 1619 fra Gulsvik i Flå (Buskerud)

http://www.genealogi.no/kilder/gulsvik_buskerud_1619.htm

 

GRUPPER

 • Arbeidsgruppen for europeiske aner

 •  

 

BILDER

 • Presteepitafier (men dette vil også være en kilde)

 •  

 

KALENDER

 • Møtekalender

 •  

 

INNMELDING

 • Innmeldingsskjema

 •  

 

KONTAKT

 • Kontaktinformasjon

 •  

 

 

UPLASSERT – hva gjør vi med disse?