Debattfora på genealogi.no

Medlemsforum

Internt diskusjonsforum for medlemmene

Velkommen til Norsk Slektshistorisk Forenings interne diskusjonsfora. Foraene er i sin spede start etter at de nye nettsidene ble lansert i mars i år, men med tiden håper vi de etablerer seg som gode samtalesteder for dere medlemmer. Så være så god: Heng deg på eller sett i gang dine egne debatt-tråder!

I Medlemsforum inviterer vi til debatt om alt som rører seg i foreningen.

Ved spørsmål som dreier seg om nyere slekt eller generelle debatter om slektsfaglige spørsmål henviser vi til allerede etablerte debattfora i Digitalarkivet eller hos DIS-Norge.


Forum for europeiske aner 

europa
NB: Dette brukerforumet krever innlogging med egen brukerkonto for fullt utbytte! Det kan leses av alle, men deltakelse krever brukerkonto. Les mer på forumet.
 
Et diskusjonsforum for slektsforskere med felles ufordringer i europeiske land utenfor Norden. Forumet er initiert av Arbeidsgruppen for europeiske aner, men er åpent for alle. Både medlemmer av Norsk Slektshistorisk Forening og andre inviteres til å delta. Det sitter ikke noe ekspertpanel og venter på spørsmålene, og all debatt skjer mellom deltakerne.

 

Middelalderforum

NB: Dette brukerforumet krever innlogging med egen brukerkonto for fullt utbytte! Det kan leses av alle, men deltakelse krever brukerkonto. Les mer på forumet.
 
Dette er et forum for diskusjoner om slekter fra middelalder og fram mot 1660. NSF har sett at behovet for et alternativt forum tydelig har kommet fram etter omleggingen av Digitalarkivets gamle forum.

Av hensyn til at det skal være mulig å beskrive slekter og slektsledd fram mot det tidspunkt hvor kildetilfanget øker betraktelig har vi valgt å sette sluttstrek rundt 1660. Vi vil her ikke være absolutte, men vi ønsker ikke diskusjoner om 1800- og 1900-talls slekt i dette forumet. Slike tråder vil bli slettet.

Ønsket fra foreningen er at det startes reelle diskusjoner og at det ikke rettes spørsmål til andre brukere uten at en selv først har gjort forsøk på å finne frem i kildematerialet på egen hånd.

Forumet er åpent for alle, enten de er medlem av Norsk Slektshistorisk Forening eller ikke. Du må registrere deg på middelalderforumet for å kunne delta.

Ved ønske om diskusjoner om nyere slekt, henviser vi til Digitalarkivets forum eller til Slektsforum hos DIS-Norge.