Nyheter

De siste publiseringene fra foreningen kan dere lese mer om her

For at dere lettere skal finne fram til de siste publiseringene fra NSF vil de fortløpende bli lagt ut her. Alle fangeprotokollene var i første omgang tilgjengelig for alle fordi vi trodde det ville resultere i flere medlemmer av foreningen, men det gjorde det ikke. Foreningen er helt avhengige av de som betaler årskontingenten, og når…
Read more

Embedsmanns-kalenderen til tidligere statsarkivar Christian Lange blir fotografert av NSF

26. september møttes NSFs formann Rune Nedrud (bilde) og webredaktør L.O.Wangensteen på Riksarkivet for å starte fotograferingen av den omfattende embedsmanns-kalenderen til Lange. Arkivet består av tusenvis av små kartotekkort sortert på yrke og noen ganger landsdel, for eksempel fogderier. Dette arbeidet vil bli meget tidkrevende, og vi er usikre på hvordan det skal publiseres.…
Read more

NSF ønsker artikler og gode ideer fra dere. Premier!

NSF har som mål å kunne tilby slektsgranskere er vidt spekter av slektshistorisk materiale til en hver tid. Nå starter vi en liten uhøytidelig konkurranse med premier for å få tips om kilder dere kunne tenke dere at vi kunne publisere, eller om dere har en artikkel liggende som kunne egne seg på trykk i…
Read more