Nyheter

De siste publiseringene fra foreningen kan dere lese mer om her

For at dere lettere skal finne fram til de siste publiseringene fra NSF vil de fortløpende bli lagt ut her. Alle fangeprotokollene var i første omgang tilgjengelig for alle fordi vi trodde det ville resultere i flere medlemmer av foreningen, men det gjorde det ikke. Foreningen er helt avhengige av de som betaler årskontingenten, og når…
Read more

NSF ønsker artikler og gode ideer fra dere. Premier!

NSF har som mål å kunne tilby slektsgranskere er vidt spekter av slektshistorisk materiale til en hver tid. Nå starter vi en liten uhøytidelig konkurranse med premier for å få tips om kilder dere kunne tenke dere at vi kunne publisere, eller om dere har en artikkel liggende som kunne egne seg på trykk i…
Read more

Årsmøtet i Trondheim 2016 ble meget vellykket

Her er noen av deltakerne tilstede ved et av tre foredrag i forkant av årsmøtet. Håvard Moe er fordragsholder, og temaet er "Bergverksslekter i Trøndelag" Foto: © 2016 Dag Trygsland Hoelseth. Styret i NSF var spente på oppslutningen om årsmøtet i Trondheim, men de ble gledelig overrasket. NSF avd. Trøndelag v/ Sølvi Løchen i NTNU…
Read more

Problemer med å logge inn?

Vi visste på forhånd denne overflyttingen på ny server med nytt publiseringsverktøy sannsynligvis ikke ville gå smertefritt. Vi som har gjort denne jobben har arbeidet hardt, og vi mener selv at hjemmesiden er blitt mye bedre enn den gamle, men den er fortsatt ikke helt optimal. I forbindelse med at alle måtte få nytt brukernavn…
Read more