for alle

Jordeigande bønder i Ryfylke 1611

Jordeigande bønder i Ryfylke 1611

Av Jo Rune Ugulen

[Uttrekk fra lensrekneskap for Stavanger len 1611-12. Landskatt mikjelsmesse og jul 1611, Ryfylke]
[Avskrifta er ikkje korrekturlesen, og det kan såleis finnast einskildfeil i teksten. Der lesemåten er usikker er det nytta spørsmålsteikn i parentes.]

Jordeigenne Bønder wdi Ryeføelche

Suldal prestegjeld 1664

Fødde og døde i Suldal prestegjeld 1664 (Suldal, Sauda og Røldal)

 

Av Jo Rune Ugulen

Folk i Heidal anneks

Folk i Heidal anneks i Vågå prestegjeld [nå i Sel kommune] i Gudbrandsdalen 1661-1684

Ekstraskatten for Hafslo prestegjeld 1762-1764

Ekstraskatten for Hafslo prestegjeld 1762-1764

 

© 1999/2001 Jo Rune Ugulen
En publikasjon på Norsk Slektshistorisk Forenings hjemmesider.

Folketeljinga 1875 for Hafslo

Kilder og artikler

Folketeljinga 1875 for Hafslo

© 1994/2001 Jo Rune Ugulen
En publikasjon på Norsk Slektshistorisk Forenings hjemmesider.

Claus Berg

Dekanus i Oslo, Claus Bergs beretning om sin fedrene-herkomst, ca 1600

Manntall Bragernes mm

Manntall på dem som bor på Bragernes, Strømsø og deromkring, som bruker borgerlig næring og ikke har tatt borgerskap, ca 1661-1664

 

Borgere i Konghelle

Borgere i Konghelle. Et utvalg fra 1484-1648

 

Utgave 30.09 2000 (redigert 31.08 2001) © Tore Hermundsson Vigerust, Oslo 1988-2001.

Forord

Gotlandske aner

Anmeldelse

 

Denne anmeldelsen er trykket i Genealogen 1/2004, s. 57-59.

 

Felles slektsforskerdag

Spørsmålet om en felles samlende slektsforskerdag i Norge

Av Tore H Vigerust


Denne artikkelen er trykket i Genealogen 2/2005, s. 25-28.

Sider

Subscribe to for alle