for alle

Folk på Agder 1500-1560 i

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Folk på Agder 1500-1560 g

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Folk på Agder 1500-1560 f

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Folk på Agder 1500-1560 e

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Folk på Agder 1500-1560 d

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Diplom 1619 fra Gulsvik

NRA, utrykt diplom (RA-dipl), papir, 16. oktober 1619

 

Diplom 1619 fra Gulsvik i Flå (Buskerud)

Diplomer 1556-1661 fra Skofteland

Diplomer 1556-1661 fra Skofteland i Sør-Audnedal i Vest-Agder

 

Transkribert og bearbeidet av Per Reidar Christiansen

 

Jordeigande bønder i Ryfylke 1606

Jordeigande bønder i Ryfylke 1606

 

Av Jo Rune Ugulen

[Uttrekk fra lensrekneskap for Stavanger len 1606-1607. Landskatt (Grønlands-skatt) Martini 1606]
[Avskrifta er ikkje korrekturlesen, og det kan såleis finnast einskildfeil i teksten. Der lesemåten er usikker er det nytta spørsmålsteikn i parentes.]

JordEigne Bønders Deris skatt Anamit i forne Lehen aff Eptherschreffne Schibreder

Jordeigande bønder i Ryfylke 1611

Jordeigande bønder i Ryfylke 1611

Av Jo Rune Ugulen

[Uttrekk fra lensrekneskap for Stavanger len 1611-12. Landskatt mikjelsmesse og jul 1611, Ryfylke]
[Avskrifta er ikkje korrekturlesen, og det kan såleis finnast einskildfeil i teksten. Der lesemåten er usikker er det nytta spørsmålsteikn i parentes.]

Jordeigenne Bønder wdi Ryeføelche

Sider

Subscribe to for alle