for alle

Folk på Agder 1500-1560 k

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Folk på Agder 1500-1560 j

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 i

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Folk på Agder 1500-1560 g

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Folk på Agder 1500-1560 f

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Folk på Agder 1500-1560 e

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Folk på Agder 1500-1560 d

Folk på Agder 1500-1560

Folk på Agder 1500-1560 © Per Reidar Christiansen, Oslo 1993-2001. Utgave 1, 26.09 2001 (rettet 01.11 2001).

Diplom 1619 fra Gulsvik

NRA, utrykt diplom (RA-dipl), papir, 16. oktober 1619

 

Diplom 1619 fra Gulsvik i Flå (Buskerud)

Diplomer 1556-1661 fra Skofteland

Diplomer 1556-1661 fra Skofteland i Sør-Audnedal i Vest-Agder

 

Transkribert og bearbeidet av Per Reidar Christiansen

 

Sider

Subscribe to for alle