for alle

Dødsfall i Norge bind 1-3

[Januar 2010. Skannet av Berit Gullbekk og tilrettelagt som e-bøker av Carsten Berg Høgenhoff]

Jørgen GløersenOveringeniør Jørgen Gløersen (20. mai 1895- 30. mars 1975)

Diverse artikler fra Genealogen

Alle utgaver av Genealogen vil om kort tid bli publisert i e-bokformat på medlemssidene. Nedenfor er lenker til en del artikler som gjennom årene er blitt lagt ut på foreningens nettsider etter først å ha vært trykket i Genealogen.

Siste nummer av Genealogen

Innholdet i siste nummer av Genealogen:

Kilder, litteratur og ressurser

Kilder, ressurser og litteratur er begreper som kan gripe litt i hverandre. Vi har sortert dem i menypunktene over etter følgende retningslinjer:

Folk fra Ringerike 1300-1591

Folk fra Ringerike 1300-1591

Folk i Modum og Tverrdalene

Folk i Modum og Tverrdalene (Sigdal, Eggedal og Krødsherad) 1250-1600

Folk i Odal 1593-1604

Folk i Odal 1593-1604

Sider

Subscribe to for alle