for alle

Nytt nummer av Genealogen i posten

Genealogen 1-2013 kommer i medlemmenes postkasser i løpet av neste uke. Her finner du blant annet mye spennende stoff en artikkel vi har hentet fra Danmark. I Bruden var i sort ser Bente V. Larsen og Tommy P. Christiansen på kjennetegn i moter og fotografi som kan hjelpe deg i arbeidet med å tidfeste fotografier. Hele innholdsfortegnelsen finner du her.

 

Norsk Slekthistorisk Tidsskrift i posten

Et nytt hefte av Norsk slektshistorisk tidsskrift ble postsendt til medlemmene tirsdag 16. april.

Her finner du følgende artikler:

- Ola Teige: Nettverk - en introduksjon til historisk nettverksanalyse
- Liv Helene Willumsen og Diane Baptie: John Cunninghams bakgrunn og karriere
- Sten Høyendahl: En slekt på Hamnor i Hole med linjer til Modum
- Torbjørn Pihl: Forvalter Frantz Henrich Edler og hans slekt
- Erik Sagen: Litt om navnet Villik i Ytre Namdal

Skjemaene er på plass igjen

Diverse bestillingsskjemaer og innmeldingsskjemaet som falt ut fra genealogi.no i forbindelse med ny design på nettsidene, er nå på plass igjen.

Første del av folketellingen 1891 skannet på Digitalarkivet

Riksarkivet har pr. desember 2012 skannet om lag halvparten av folketellingen for 1891:

Prosjekter

Her kommer informasjon om prosjekter og aktiviteter Norsk Slektshistorisk Forening har satt eller har planer om å sette i gang, og hvor vi inviterer medlemmer til å delta.

 

Biblioteket er åpnet etter sommeren

Fra  mandag 22. august har vi igjen kunnet ønske velkommen til Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek etter sommeren. I kontortiden 10-15 hver dag er boksamlingen tilgjengelig, men biblioteket ubetjent fordi kontorpersonalet har andre oppgaver. På torsdag kveld 17-20 og lørdag 10-14 får du hjelp av frivillige fra foreningen. Velkommen! > Les mer!

NSF på Twitter

Norsk Slektshistorisk Forening har tatt i bruk enda et sosialt medium. Foreningens veggmeldinger på Facebook-siden kommer nå også automatisk opp på Twitter-siden, Genealogidotno.

The Norwegian Genealogical Society

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) - The Norwegian Genealogical Society- is Norway's oldest national association for genealogists. It was founded in 1926 and has approximately 2000 members in Norway and abroad.

Sider

Subscribe to for alle