for alle

RENTEKAMMERETS NORSKE BESTALLINGER 1660-1814 A-B

RENTEKAMMERETS NORSKE BESTALLINGER 1660-1814

© Norsk Slektshistorisk Forening 1932/2005.
Meddelt ved S. H. Finne-Grønn (1932) etter P. B. Grandjeans register (1909).
Tilrettelagt for internett 2005 av Tore H Vigerust med bistand av Elin Galtung Lihaug.

A-B

Sider

Subscribe to for alle