Blog

De siste publiseringene fra NSF blir listet opp her

  For at dere lettere skal finne fram til de siste publiseringene fra NSF vil de fortløpende bli lagt ut her. Alle fangeprotokollene var i første omgang tilgjengelig for alle fordi vi trodde det ville resultere i flere medlemmer av foreningen, men det gjorde det ikke. Foreningen er helt avhengige av de som betaler årskontingenten,…
Read more

Hvordan handle og betale i den nye Slektsbutikken?

I den nye Slektsbutikken er det enkelt å handle, og utvalget av produkter vil øke betraktelig etterhvert. Men det er et par ting som er viktig å vite når man handler, og det er: Prisene dere ser er priser til IKKE-medlemmer av NSF. Medlemmer får en mye lavere pris på de fleste produktene, men det…
Read more

NSF og DIS-Norge vil øke samarbeidet

Norsk Slektshistorisk Forening og DIS-Norge, Slekt og Data, gir hverandre medlemskap i gave. Jeg håper dette vil være til god nytte for alle organiserte slektsforskere, og styrke samarbeidet mellom de to store nasjonale foreningene innen slektsforskning, sier Rune Nedrud, formann i Norsk Slektshistorisk Forening. Vi har en felles interesse i å styrke slektsforskningens betydning, og…
Read more

Polititidende. Et nytt stort prosjekt for foreningens medlemmer er i gang

Polititidende (PT) kom ut første gang i oktober 1886. Bladet kom ut ukentlig, og noen ganger oftere, og inneholdt blant annet opplysninger om etterlysninger, uoppklarte forbrytelser, spor, observasjoner, frigitte fanger fra fengslene og annen aktuell informasjon. Bladet ble distribuert til samtlige lensmenn og politikamre Vi har fått tilgang til disse fram til 1916, og selv…
Read more

NSF ønsker artikler og gode ideer fra dere. Premier!

NSF har som mål å kunne tilby slektsgranskere er vidt spekter av slektshistorisk materiale til en hver tid. Nå starter vi en liten uhøytidelig konkurranse med premier for å få tips om kilder dere kunne tenke dere at vi kunne publisere, eller om dere har en artikkel liggende som kunne egne seg på trykk i…
Read more