Biblioteket i Oslo

PART_1456915555897(1)PART_1456915528751

Norsk Slektshistorisk Forenings boksamling i Slektsforskernes Hus, Øvre Slottsgate 2 B, Oslo.

Åpningstider

Tidligere har biblioteket vært åpent på Torsdag og Lørdag, men fra nyttår 2018, så har vi redusert våre åpningstider for å få fokusere på bedre ressurser på prosjekter og økt aktivitet og flere biblioteksvakter på Lørdag. Åpningstiden er som før 10-14:00.

Historie

Biblioteket ble opprettet i 1980 da foreningens gamle bok- og tidsskriftsamling ble flyttet fra et kjellerlokale og diverse privathjem til et kontor i Neuberggata i Oslo. Flyttingen til Akersgata skjedde i 1993. Før og under flyttingen 1980 gikk en del tapt, blant annet som følge av uregistrerte utlån og mangelfulle post- og kontorrutiner. Sommeren 2001 flyttet foreningen ut av lokalene i Akersgata, og hadde midlertidig tilhold i esker og kasser, før oppussingen av nye lokaler i Ullevålsveien 1 tok til høsten/vinteren 2002. Biblioteket gjenåpnet i nye lokaler 7. januar 2003.

Sommeren 2007 flyttet foreningen til Lakkegata 19-21 på Grønland. Her åpnet dørene til bibliotket i Slektsforskernes hus den 2. oktober 2007. Sommeren 2010 flyttet foreningen igjen, til Øvre Slottsgate 2 B - og der ser man rett over kvartalet til det gamle biblioteket i Akersgata. Offisiell åpning av biblioteket i Øvre Slottsgate 2 B var 2. oktober 2010. I løpet av våren 2015 ble biblioteket flyttet til nye lokaler i 3. etasje på samme adresse. Gjenåpningen av biblioteket fant sted torsdag 7. mai 2015

Foreningen har samlet bøker og tidsskrifter siden stiftelsesåret 1926. Samlingen er bygd opp ved gaver. Tilveksten, som publiseres i medlemsbladet Genealogen, er på mer enn 50 bøker årlig. Tidsskriftene samles dels ved gratis innsendelse for anmeldelse i våre tidsskrifter, men i hovedsak som resultat av gjensidige bytteavtaler.

Boksamlingen

Er nå søkbar. Se eget søkefelt til høyre på denne siden

Biblioteksvaktenes spesialområder:

Biblioteket er bemannet av foreningens medlemmer på dugnadsbasis. Som slektsforskere flest, har mange dypest kunnskap innenfor de områdene deres egne slekter kommer fra, mens andre er mer all-roundere. Tilpass gjerne dine egne besøk på biblioteket ut fra vaktlistene.

Anders Bjønnes: Arbeider med norsk og internasjonal heraldikk (læren om våpenmerker og våpenkunst). Heraldikk kan være en viktig hjelp til å belyse/løse genealogiske problemstillinger. Segl er vår viktigste kilde til viten om norsk heraldikk.

Grete Singstad Paulsen:

Dag T. Hoelseth: Har forsket i de fleste fylkene i Norge samt Storbritannia, USA og Canada. Har spesiell interesse for kongelig genealogi og utvandring til USA og Canada. God erfaring i bruk av Internett, inkludert wikiarbeid.

Elin Galtung Lihaug: Har forsket i følgende områder: Rogaland, Hardanger og Sunnhordland. Dessuten Brandenburg og Hessen, Tyskland og Tallinn, Estland. God erfaring i bruk av Internett.

Carsten Berg Høgenhoff: Har forsket i følgende områder: Nordland, Trøndelag, Bergen/Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, og i utlandet Nederland og Nord-Frankrike. Har arbeidet mye med 1600-tallet. God internetterfaring.

Vigdis Brenna: Kan mest om Røros og Hedmark. Dessuten skogfinner og Sverige/ArkivDigital. Har vært innom alle fylker i Norge.

Haakon Styri: Forskning på egen slekt har medført arbeid i mange deler av Norge, men med hovedvekt på Eidsvoll, Hadeland, Lier og Røyken, samt noe erfaring med slektsforskning i Danmark. Arbeider særlig med DNA-testing for genetisk genealogi.

Kari Frodesen: Har forsket i følgende områder: Buskerud, Telemark, Agder-fylkene,
Oslo og Bergen, samt noe i USA (Wisconsin og Michigan).
God erfaring i bruk av internett.

Jørn Erik Øvald: Slekter i Bratsberg (Nedre Telemark), Fritzøe, Sør-Odal.
Tyskland med hovedvekt på Schleswig-Holstein og videre Danmark, først og
fremst Syd-Jylland. Spesielt opptatt av 30-års krigen. God erfaring med
Internett.

Siri Undall: Har forsket i de fleste fylkene i Norge, samt noe i Danmark, Sverige og USA. God erfaring i bruk av Internett.

Håvard Blom: Har arbeidet med Hallingdal spesielt Nes, Gol, Hemsedal og Ål. Noe Lofoten

Jan Myhrvold: Finneslekter på Østlandet og i Värmland. Slekter i Solør, Blaker og Aurskog samt Lierne. DNA i slektsforskning

Rune Nedrud: Slekter i Mjøsområdet (Hedmark/Oppland og Hurdal/Eidsvoll i Akershus. Kilder og kildebruk. Lensregnskapene. Transkribering av materiale 1600–1800.

David Widerberg Howden: Har drevet med slektsforskning aktivt siden 1995 og har god erfaring med bruk av både digitale kildeskrifter, databaser, slekts og bygdebøker. Har først og fremst forsket i følgende områder: Rogaland, Møre og Romsdal, Østfold og Oslo, men har forsket på slekt i alle fylker fra Trondheim og sørover. Ellers er han spesielt interessert i middelalder, håndverksslekter, heraldikk, DNA og kulturhistorie. I tillegg er han aktiv bidragsyter på bla. slektshistoriewikien.

Britt Sølvi Denstad: Jeg startet min forsking allerede på 1970-tallet, før dataen gjorde sitt inntog. Jeg har sittet mange, mange timer på det gamle Statsarkivet i Trondheim. Forskningen min er snart spredt over hele landet. Finnmark (kvener og samer) Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag. Rendalen. Røros. Finneslekter på Østlandet. Hedmark, Akershus ned til indre Østfold og Rømskog. Noen store gårder på Romerike. Så hopper vi over til vestsida og Lier og gårdene rundt der. Jämtland i Sverige. USA, mange stater.
Noe gotisk skrift. God erfaring i bruk av internett, inkludert Wiki-tree, Ancestry, Geni, My Heritage, Arkiv digital – den svenske portalen og Hiski – den finske portalen.
Har over tid utviklet en god nese for omskrivinger av norske navn til amerikanske. Det samme gjelder kvener bosatt i Finnmark og norsk fra 1600-tallet til i dag. Det er bare fantasien som setter grenser.

Kari Thingvold: Slekter på Hedemarken, Hole, Ringerike, Enebakk, Eidsvoll, Oslo og Aker, København og Odense. Kilder og kildebruk. Gotisk skrift. God erfaring i bruk av Internett.