Norsk Slektshistorisk Forenings bibliotek

Publisert: 01.10.2012

Norsk Slektshistorisk Forenings boksamling i Slektsforskernes Hus, Øvre Slottsgate 2 B, Oslo


 

Innhold:

Boksamlingen
Foreningens arkiv

Tore Vigerusts boksamling
Bibliotektsvaktenes spesialområder

 

Bibliotekvakter Høsten 2015

August
Lørdag   29/8 kl 10-14 Håkon Styri og Vigdis Brenna (Slektskafe)

September
Torsdag  3.9 kl. 17–20 Elin Galtung Lihaug
Lørdag    5.9 kl. 10–14 Dag T. Hoelseth
Torsdag 10.9 kl. 17–20 Håkon Styri
Lørdag  12.9 kl. 10–14 Håvard Blom (Kulturminnedagene 2015)
Torsdag 17.9 kl. 17–20 Elin Galtung Lihaug
Lørdag  19.9 kl. 10–14 Håkon Styri
Torsdag 24.9 kl. 17–20 Vigdis Brenna
Lørdag  26.9 kl. 10–14 Håkon Styri og ?? (Slektskafe)

Oktober
Torsdag  1.10 kl. 17–20 Carsten Berg Høgenhoff
Lørdag   3.10 kl. 10–14 Anders Bjønnes
Torsdag  8.10 kl. 17–20 Carsten Berg Høgenhoff
Lørdag  10.10 kl. 10–14 David W. Howden
Torsdag 15.10 kl. 17–20 Håkon Styri
Lørdag  17.10 kl. 10–14 Anders Bjønnes
Torsdag 22.10 kl. 17–20 Vigdis Brenna
Lørdag   24.10 kl. 10–14 Dag T. Hoelseth
Torsdag  29.10 kl. 17-20 Elin Galtung Lihaug
Lørdag   31.10 kl.  Stengt (Slektsforskerdagen)

November
Torsdag  5.11 kl. 17–20 Kari Thingvold
Lørdag    7.11 kl. 10–14 Anders Bjønnes
Torsdag  12.11 kl. 17–20 Kari Thingvold
Lørdag   14.11  Lan-party og høstmøte
Torsdag 19.11 kl. 17–20 Vigdis Brenna
Lørdag   21.11 kl. 10–14 Håkon Styri
Torsdag 26.11 kl. 17–20 Anders Bjønnes
Lørdag   28.11 kl. 10–14 Dag T. Hoelseth og ?? (Slektskafe)

Desember
Torsdag 3.12 kl. 17-20 Carsten Berg Høgenhoff
Lørdag   5.12 kl. 10–14 ??
Torsdag 10.12 kl. 17–20 Håkon Styri
 

Biblioteket ble opprettet i 1980 da foreningens gamle bok- og tidsskriftsamling ble flyttet fra et kjellerlokale og diverse privathjem til et kontor i Neuberggata i Oslo. Flyttingen til Akersgata skjedde i 1993. Før og under flyttingen 1980 gikk en del tapt, blant annet som følge av uregistrerte utlån og mangelfulle post- og kontorrutiner. Sommeren 2001 flyttet foreningen ut av lokalene i Akersgata, og hadde midlertidig tilhold i esker og kasser, før oppussingen av nye lokaler i Ullevålsveien 1 tok til høsten/vinteren 2002. Biblioteket gjenåpnet i nye lokaler 7. januar 2003.

Sommeren 2007 flyttet foreningen til Lakkegata 19-21 på Grønland. Her åpnet dørene til bibliotket i Slektsforskernes hus den 2. oktober 2007. Sommeren 2010 flyttet foreningen igjen, til Øvre Slottsgate 2 B - og der ser man rett over kvartalet til det gamle biblioteket i Akersgata. Offisiell åpning av biblioteket i Øvre Slottsgate 2 B var 2. oktober 2010. I løpet av våren 2015 ble biblioteket flyttet til nye lokaler i 3. etasje på samme adresse. Gjenåpningen av biblioteket finner sted torsdag 7. mai 2015 kl. 17.00.

Foreningen har samlet bøker og tidsskrifter siden stiftelsesåret 1926. Samlingen er bygd opp ved gaver. Tilveksten, som publiseres i medlemsbladet Genealogen, er på mer enn 50 bøker årlig. Tidsskriftene samles dels ved gratis innsendelse for anmeldelse i våre tidsskrifter, men i hovedsak som resultat av gjensidige bytteavtaler.

Boksamlingen

Boksamlingen er ordnet etter Deweys klassifikasjonssystem.


Biografi. Samlingen er ikke spesielt stor, ca 5 hyllemeter, og inneholder oppslagsbøker inndelt etter ulike bransjer.


Genealogi og heraldikk. Bestanden er omfattende og utgjør en av de beste samlingene av slektsbøker i Oslo, nest etter Nasjonalbiblioteket avd. Drammensveien 42, Riksarkivet ved Sognsvann og Deichmanske folkebibliotek (= Oslo kommunebibliotek) avd. Hammersborg.


Middelalderens og nyere tids historie. Inkludert 3 hyllemeter med kildeutgaver.


Historie - Norden. Samlingen er liten.


 

Lager av egne tidsskrifter

Foreningens arkiv, som består av styreprotokoller og korrespondansearkiv. Noen arkiv i foreningens eie er deponert i Riksarkivet.

Foreningen kan ikke per i dag låne ut bøker eller periodika. Disse må derfor benyttes i åpningstiden. Grupper (foreninger ol.) kan besøke biblioteket til andre tider etter avtale. Kopier (kun til privat bruk) koster kr. 3,- på vår kopimaskin.

Sannsynligvis vil foreningens periodika om noen år kunne lånes ut til andre biblioteker. Dette vil særlig gjelde utenlandske genealogiske tidsskrifter der Norsk Slektshistorisk Forenings eksemplarer er de eneste i Norge eller i Norden.

Biblioteket  gir en god mulighet for slektsforskere til å møtes for sosialt samvær. Disse møtestundene kan være vel så nyttige som arkivbesøk. Man kan få råd og vink, og rett som det er oppdager man også at man har felles aner.

Tore Vigerusts boksamling

Tore H. Vigerust (1955–2010) etterlot seg en større boksamling til Norsk Slektshistorisk Forening. Samlingen består blant annet av adelsleksika, bøker om herregårder, svenske og norske bøker om gårder og jordegods, Norgeshistorier og mye mer.

Samlingen er i ferd med å bli listeført i NSFS eget bokregister, som etter hvert vil bli gjort tilgjengelig på medlemssidene. I mellomtiden kan du finne en søkbar oversikt over samlingen i LibraryThing.com:

http://no.librarything.com/ - velg “Søk” i øvre venstre del, - velg så i høyre spalte “Medlemmer og steder” og skriv søkerordet vigerust. NB: Det kommer da opp en side hvor det står "Ingen treff" - men rett nedenfor på siden en lenke med navnet vigerust. Klikk på lenken! Du får da opp hele Vigerusts registrerte bibliotek. Velg så “Depositum Norsk slektshistorisk forening, Oslo”. Da skal hele registeret komme frem.

Direktelenke til det samme finner du her!

Bøkene i Tore Vigerusts boksamling er også søkbare etter emneord og forfatternavn. Det gjelder forsåvidt også alle bøkene registrert i LibraryThing, som nå inneholder nær en million biblioteker/eiere med nær 50 millioner bøker i alt.

Biblioteksvaktenes spesialområder:

Biblioteket er bemannet av foreningens medlemmer på dugnadsbasis. Som slektsforskere flest, har mange dypest kunnskap innenfor de områdene deres egne slekter kommer fra, mens andre er mer all-roundere. Tilpass gjerne dine egne besøk på biblioteket ut fra vaktlistene.

Anders Bjønnes: Arbeider med norsk og internasjonal heraldikk (læren om våpenmerker og våpenkunst). Heraldikk kan være en viktig hjelp til å belyse/løse genealogiske problemstillinger. Segl er vår viktigste kilde til viten om norsk heraldikk.

Britt Sølvi Denstad: Jeg startet min forsking allerede på 1970-tallet, før dataen gjorde sitt inntog. Jeg har sittet mange, mange timer på det gamle Statsarkivet i Trondheim. Forskningen min er snart spredt over hele landet. Finnmark (kvener og samer) Nordland, Sør- og Nord-Trøndelag. Rendalen. Røros. Finneslekter på Østlandet. Hedmark, Akershus ned til indre Østfold og Rømskog. Noen store gårder på Romerike. Så hopper vi over til vestsida og Lier og gårdene rundt der. Jämtland i Sverige. USA, mange stater.
Noe gotisk skrift. God erfaring i bruk av internett, inkludert Wiki-tree, Ancestry, Geni, My Heritage, Arkiv digital – den svenske portalen og Hiski – den finske portalen.
Har over tid utviklet en god nese for omskrivinger av norske navn til amerikanske. Det samme gjelder kvener bosatt i Finnmark og norsk fra 1600-tallet til i dag. Det er bare fantasien som setter grenser.

Dag T. Hoelseth: Har først og fremst forsket i følgende områder: Buskerud, Hedmark, Oppland, Vestfold, (Vest-)Telemark, Vest-Agder, Møre og Romsdal. Ellers interessert i kongelig genealogi og utvandring til USA. God erfaring i bruk av Internett, inkludert wikiarbeid

David W. Howden: Har drevet med slektsforskning aktivt siden 1995 og har god erfaring med bruk av både digitale kildeskrifter, databaser, slekts og bygdebøker. Har først og fremst forsket i følgende områder: Rogaland, Møre og Romsdal, Østfold og Oslo, men har forsket på slekt i alle fylker fra Trondheim og sørover. Ellers er han spesielt interessert i middelalder, håndverksslekter, heraldikk, DNA og kulturhistorie. I tillegg er han aktiv bidragsyter på bla. slektshistoriewikien..

Elin Galtung Lihaug: Har forsket i følgende områder: Rogaland, Hardanger og Sunnhordland. Dessuten Brandenburg og Hessen, Tyskland og Tallinn, Estland. God erfaring i bruk av Internett.

Jan Myhrvold: Finneslekter på Østlandet og i Värmland.

Rune Nedrud: Slekter i Mjøsområdet (Hedmark/Oppland og Hurdal/Eidsvoll i Akershus. Kilder og kildebruk. Lensregnskapene. Transkribering av materiale 1600–1800.

Grete Singstad Paulsen: Har forsket i de fleste fylkene i Norge, samt i Finland og Danmark. Ekstra interesse for embetsmenn, geistlige og militære slekter. God oversikt over kilder på Internett og bruk av disse.

Kari Thingvold: Slekter på Hedemarken, Hole, Ringerike, Enebakk, Eidsvoll, Oslo og Aker, København og Odense. Kilder og kildebruk. Gotisk skrift. God erfaring i bruk av Internett. Har flere blogger: Kirker i Norge, Navneregistre til kirkebøker, Avfotograferte slektshistoriske kilder, Slektshistoriske kilder i arkivene og Finn din slekt i Danmark.