Agderkilder

Agderdokumenter i avskrift

Riksarkivet, seksjon for kildeutgivelser har skrevet av en rekke diplomer som bl.a. finnes på Kildeskrift i RA. For Agderfylkenes vedkommende finnes det en samling av kopier på Statsarkivet i Kristiansand, på lesesalen. Kristian Fjeldsgård har fotografert en stor del av disse avskriftene, som etter avtale med Statsarkivet i Kristiansand fortløpende gjøres tilgjengelig på genealogi.no fra desember 2009.

Folk på Agder 1500-1600

Folk på Agder 1500-1560 er en fortegnelse over nesten alle personer som i dette tidsrommet opptrer i det bevarte diplommateriale vedrørende Agder. Registeret vil være nyttig for alle som ønsker å studere egders slektsforhold og landsdelens navneforekomster i nevnte periode.

Bybefolkningen