Fangeprotokoll for Kristiania tukthus 1864-1879

Publisert: 10.02.2016

NSF kommer i tiden framover til å konsentrere seg om å publisere kilder som ikke er så lett tilgjengelig. En av de kildene er fangeprotokoller som det blir publisert flere av utover våren.
NSF håper også at dette materialet blir så godt mottatt at flere vil velge å melde seg inn i foreningen slik at NSF får økonomi til å fortsette skanningen og fotograferingen, da dette er både tidkrevende og kostbart.

Hva skjer med den nye hjemmesiden?

Publisert: 09.02.2016

Den nye hjemmesiden (en helt annen plattform) begynner å ta form, og vi arbeider nå med å finne ut hva den nye skal inneholde, og samtidig finne nye kilder vi mener er nyttige innen slektsforskning. Lars Ove Wangensteen fant ut at fangeprotokoller kan gi mange nyttige opplysninger, og han har nok tatt over 1000 bilder allerede, både fra Tukthuset/Kvinnefengselet i Oslo og andre fengseler. Register 1864-1879 (Tukthuset): genealogi.no/straff/tukthuset-register1864-1879.pdf

40 av 410 bygdebøker er søkbare hos Familysearch.org. "Community Trees" kan bli spennende

Publisert: 22.01.2016

Disse "trærne" har blitt til ved at man brukt norske bygdebøker og kontrollert disse opp mot andre kilder, for så å linke alle familiene i bygdeboken sammen i familietrær.
Til nå er de ferdige med 40 bygdebøker, men når de er helt ferdige vil det bli 410.
For å søke må man gå inn her: https://familysearch.org/family-trees. Nederst til venstre er det en BLÅ knapp. Trykk på "All" og så på "Community Trees", og du kan starte søket

Snart kommer det ny hjemmeside for Norsk Slektshistorisk Forening

Publisert: 15.01.2016

Vi holder på med å bygge opp en ny hjemmeside. En av årsakene til det er blant annet at vi da får en hjemmeside som er tilpasset både lesebrett og smarttelefoner. Ellers var det på tide å få ryddet litt på den gamle siden, da mye er både utdatert og mye er  publisert på bokhylla.no og vil da bli fjernet.  Ellers vil noe av det nye bli:

Sider

Subscribe to NSF - Norsk Slektshistorisk Forening RSS